Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 180

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 180