Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 160

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 160