Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 160

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 160