Čelični izmjenjivači topline

Čelični izmjenjivači topline izrađeni od snopa spiralno orebrenih cijevi

Tehničke karakteristike

Opis spiralno orebrenih izmjenjivača topline:

Spiralni izmjenjivači topline se najčešće upotrebljavaju kao grijači zraka pri ćemu je radni medij najčešće para, voda ili vrelo ulje no mogu se koristiti i kao utilizatori i hladnjaci.

Područje primjene je široko: tekstilna industrija, drvna i prehrambena industrija, tehnika hlađenja i grijanja. Ovaj tip izmjenjivača topline koristi se i kao predgrijač zraka u procesnim i energetskim postrojenjima. U tom slučaju smješta se na usis centrifugalnog ventilatora pri čemu grije svježi zrak na projektnu temperaturu.

Spiralni izmjenjivači su unakrsnog tipa izrađeni od čeličnih cijevi oko kojih se namata čelična traka pri čemu korak spirale može biti 5 ili 10 mm. Tako orebrene cijevi nazivamo sekcijama. Svi dijelovi izmjenjivača se vruće cinčaju kako bi se poboljšao prijelaz topline, ali i kako bi se poboljšala antikorozivna svojstva samih izmjenjivača.

Sekcije izmjenjivača se zatim zavaruju na temeljnu ploču izmjenjivača kao i kolektori radnog medija. Na kolektore se zavaruju priključne cijevi s prirubnicom i kontra-prirubnicom ili urezanim navojem ovisno o želji kupca.

Izmjenjivači se montiraju u vertikalnom ili horizontalnom položaju vodeći računa o vrsti medija. Ukoliko se radi o parnim izmjenjivačima potrebno je postaviti sabirnik kondenzata minimalno 300 mm ispod razine kondenzata.

Ispred izmjenjivača potrebno je postaviti regulacijski ventila, a iza izmjenjivača potrebno je postaviti odvajač kondenzata.

Spiralni izmjenjivači topline se najčešće upotrebljavaju kao grijači zraka pri ćemu je radni medij najčešće para, voda ili vrelo ulje no mogu se koristiti i kao utilizatori i hladnjaci.

Opis lamelnih izmjenjivača topline:

Lamelni izmjenjivači topline se najčešće upotrebljavaju kao grijači zraka pri ćemu je radni medij najčešće para, voda ili vrelo ulje no mogu se koristiti i kao utilizatori i hladnjaci. Područje primjene je široko: tekstilna industrija, drvna i prehrambena industrija, tehnika hlađenja i grijanja. Sekcije izmjenjivača se zavaruju na temeljnu ploču izmjenjivača kao i kolektori radnog medija. Na kolektore se zavaruju priključne cijevi s prirubnicom i kontra-prirubnicom ili urezanim navojem ovisno o želji kupca. Izmjenjivači se montiraju u vertikalnom ili horizontalnom položaju vodeći računa o vrsti medija. Ukoliko se radi o parnim izmjenjivačima potrebno je postaviti sabirnik kondenzata minimalno 300 mm ispod razine kondenzata. Ispred izmjenjivača potrebno je postaviti regulacijski ventila, a iza izmjenjivača potrebno je postaviti odvajač kondenzata.
Lamelni izmjenjivači topline se najčešće upotrebljavaju kao grijači zraka pri ćemu je radni medij najčešće para, voda ili vrelo ulje no mogu se koristiti i kao utilizatori i hladnjaci.

Mjerne skice

Spiralni izmjenjivači
Dimenzije čeličnih izmjenjivača topline sa spiralno orebrenim cijevima

Dimenzije čeličnih izmjenjivača topline sa spiralno orebrenim cijevima

 
Oznaka Dimenzije Ogrijevna površina [m2] Težina 1m u kg
d D emin 5mm 10mm 5mm 10MM
S 1/2″ 22 48 42 0,73 0,4 3,1 2,5
S 3/4″ 27 59 52 1,11 0,6 4,2 3,2
S1″ 34 70 62 1,5 0,8 5,9 4
Lamelni izmjenjivači
Dimenzije lamelnih izmjenjivača topline

Dimenzije lamelnih izmjenjivača topline

Izmjenjivači topline – galerija

Trebate više informacija ?

Pošaljite nam upit

Klikom na donju poveznicu biti ćete preusmjereni na kontakt obrazac.
h

Preuzmite katalog

Kliknom na donju poveznicu preuzeti ćete katalog u PDF formatu.

Upit za izmjenjivače topline

WEB - Izmjenjivaci topline

10 + 11 =