Cikloni i multicikloni

Cikloni i multicikloni služe za odvajanje transportiranog materijala iz struje plina (najčešće zraka)

Cikloni - separator nečistoća iz struje plina

Cikloni – ciklonski separatori

Cikloni (ili ciklonski separatori) služe za odvanjanje mehančkih nečistoća ili  transportiranog materijala iz struje plina (najčešće zraka). Odvajanje materijala odvija se zahvaljujući centrifugalnoj sili koja krute čestice materijala “priljepljuje” za obod ciklona. Te čestice se zatim gravitacijski odvajaju i ispuštaju kroz otvor na snu cikona dok se čisti zrak odvodi kroz otvor na vrhu ciklona.

Drvna industrija

Cikloni se u drvnoj industriji upotrebljavaju u procesima otprašivanja točnije odvajanje piljevine iz struje zraka.  Cikloni se najčešće koriste u kombinaciji s transportnim ili običnim centrifugalnim ventilatorom. U slučaju da se kombinira sa standardnim centrifugalnim ventilatorom ventilator mora doći iza ciklona. Koji ventialtor je potrebno korsititi ovosi od slučaja do slučaja. Naše ciklone odlikuje visoka učinkovitost i dugotrajnost. 

Papirna industrija

Ciklonski separatori se u papirnoj industriji koriste kako bi izdvojili veće komade papira koji se odsisavaju sa radnih strojeva / rezačica ispred kontenjera. U papirnoj industriji cikloni se najčešće kombiniraju s našim transportnim ventilatorima u specijalnoj izvedbi za papirnu industriju. U slučaju da je potrebno transportirati beskonačnu papirnu ili kartonsku traku   potrebno je  koristiti ventilatore “sjekače” tzv. shreeder ventilatore. U ponudi imamo i takve centrifugalne ventilatore.

 

Cikloni - separator nečistoća iz struje plina

Multicikloni

Multicikloni služe za odvanjanje mehančkih nečistoća ili  transportiranog materijala iz struje plina (najčešće zraka). Odvajanje materijala odvija se zahvaljujući centrifugalnoj sili koja krute čestice materijala “priljepljuje” za obod ciklona. Te čestice se zatim gravitacijski odvajaju i ispuštaju kroz otvor na snu cikona dok se čisti zrak odvodi kroz otvor na vrhu ciklona.

Upit za ciklone

15 + 8 =